HOẠT ĐỘNG ĐẢNG - ĐOÀN THỂ

ĐẠT GIẢI BA TẠI CUỘC THI “TÌM HIỂU PHÁP LUẬT VỀ...

Với mục đích thiết thực hưởng ứng tháng An toàn giao thông năm 2023. Tuyên truyền nâng cao nhận thức và tạo chuyển biến...

KINH TẾ - XÃ HỘI

QUYẾT ĐỊNH CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH QUÍ II NĂM...

Nội dung chi tiết xem tại đây: quyết định công khai dự toán quý 2 năm 2

HOẠT ĐỘNG HĐND - UBND

VIDEO TUYÊN TRUYỀN - HOẠT ĐỘNG

VIDEO QUẢNG BÁ TIỀM NĂNG DU LỊCH XÃ VI HƯƠNG

Thực hiện Kế hoạch số 160/KH-BCĐ ngày 07/6/2022 của BCĐ hoạt động hè huyện Bạch Thông Kế hoạch tổ...