HOẠT ĐỘNG ĐẢNG ỦY

HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ XÃ VI HƯƠNG TỔ CHỨC THÀNH...

Thực hiện kế hoạch của BCH Hội LHPN xã Vi Hương về tổ chức Đại hội Hội Phụ nữ nhiệm kỳ 2021 - 2026,...

HOẠT ĐỘNG MTTQ & ĐOÀN THỂ

HỖ TRỢ XÂY DỰNG NHÀ ĐẠI ĐOÀN KẾT

Thực hiện Quyết định số 34/QĐ-BVĐ ngày 13/11/2020 của Ban vận động Quỹ “ Vì người nghèo” tỉnh Bắc Kạn về việc phân bổ...

HOẠT ĐỘNG UBND