Bình xét các danh hiệu văn hóa xã Vi Hương năm 2022

Thực hiện Văn bản số 1464/BCĐ-VHTT ngày 03/8/2022 của Ban Chỉ đạo (BCĐ) phát triển văn hóa, thể thao và du lịch huyện Bạch Thông về việc hướng dẫn bình xét, công nhận các danh hiệu văn hóa năm 2022.
Chiều ngày 04/10/2022, BCĐ phát triển văn hóa, thể thao và du lịch xã Vi Hương do ông Vi Văn Huân, Chủ tịch UBND xã, Trưởng BCĐ chủ trì đã tổ chức họp, bình xét các danh hiệu văn hóa năm 2022.

Toàn cảnh Hội nghị

Cuộc họp đã thông qua một số văn bản liên quan đến công tác bình xét các danh hiệu văn hóa năm 2022 như: Văn bản số 1464/BCĐ-VHTT ngày 03/8/2022 của BCĐ phát triển văn hóa, thể thao và du lịch huyện Bạch Thông; Công văn số 72/CV-UBND ngày 07/9/2022 của BCĐ phát triển văn hóa, thể thao và du lịch xã Vi Hương về hướng dẫn, bình xét, công nhận các danh hiệu văn hóa năm 2022; Báo cáo số 31/BC-UBND ngày 15/02/2022 của UBND xã Vi Hương về kết quả đăng ký các danh hiệu văn hóa năm 2022.
Từ đầu năm 2022, trên địa bàn xã có 624 hộ gia đình đăng ký đạt danh hiệu gia đình văn hóa, 9/9 thôn đăng ký khu dân cư văn hóa. Qua bình xét, có 566/624 hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa đạt 90,7%, trong đó hộ gia đình đạt danh hiệu văn hóa 3 năm liền là 177 hộ gia đình. Đề nghị UBND xã khen 24 hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa tiêu biểu 3 năm liền; đề nghị UBND huyện Bạch Thông công nhận 9 thôn đạt danh hiệu khu dân cư văn hóa, trong đó có 2 thôn đạt danh hiệu khu dân cư văn hóa 5 năm liên tục; đề nghị công nhận cơ quan xã Vi Hương đạt cơ quan văn hóa 3 năm liên tục./.
            Tác giả: Lường Thị Vân, Văn phòng UBND xã Vi Hương