CHỈ ĐẠO - ĐIỀU HÀNH

Kế hoạch Tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về chuyển đổi số...

Nội dung chi tiết xem tại đây: Kế hoạch cuộc thi thi trực truyến tìm hiểu về CĐS 2023 - bản trình

TRUYÊN TRUYỀN THÁNG HÀNH ĐỘNG VÌ TRẺ EM

Nội dung chi tiết xem tại đây:  Tuyên truyền Tháng hành động vì trẻ em

CÔNG ĐIỆN CỦA BỘ Y TẾ VỀ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG CÚM...

Nội dung chi tiết xem tại đây: Ngày 06-3-2023

CÔNG VĂN TUYÊN TRUYỀN HƯỚNG NGHIỆP TƯ VẤN TUYỂN SINH QUÂN SỰ TẠI TRƯỜNG...

Nội dung công văn chi tiết xem tại đây: tổ chức tuyên truyền, hướng nghiệp tư vấn tuyển sinh quân sự tại Trường THPT...

KẾ HOẠCH TRUYỀN THÔNG VỀ CÔNG TÁC KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC...

Thực hiện Kế hoạch số 32/KH-UBND ngày 13/02/2023 của UBND huyện Bạch Thông truyền thông về công tác kiểm soát thủ tục hành chính,...

Chỉ thị của BTV Huyện ủy Bạch Thông về tăng cường quản lý hành...

Nội dung chi tiết xem tại đây: Chỉ thị số 05 của BTV Huyện ủy

THÔNG BÁO LỊCH TIẾP CÔNG DÂN CỦA CHỦ TỊCH UBND XÃ VI HƯƠNG NĂM...

Nội dung chi tiết xem tại đây: Lịch TCD của CTUBND xã 2023

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2023

Nội dung chi tiết xem tại đây: KH CCHC

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN GIẢI QUYẾT THEO HÌNH THỨC “KHÔNG...

Thực hiện Văn bản số 5298/UBND-NCPC ngày 12/8/2022của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc đẩy mạnh việc giải quyết thủ tục hành chính “không...