Công văn

CÔNG VĂN TUYÊN TRUYỀN HƯỚNG NGHIỆP TƯ VẤN TUYỂN SINH QUÂN SỰ TẠI TRƯỜNG...

Nội dung công văn chi tiết xem tại đây: tổ chức tuyên truyền, hướng nghiệp tư vấn tuyển sinh quân sự tại Trường THPT...

TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH SỐT XUẤT HUYẾT DENGUE

Để chủ động triển khai các biện pháp phòng chống dịch sốt xuất huyết trên địa bàn huyện, Ủy ban nhân dân xã yêu...