Bộ máy tổ chức

THƯỜNG TRỰC ĐẢNG ỦY – HĐND – UBND – XÃ VI HƯƠNG

1. Đồng chí Nguyễn Văn Hoán – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND – Điện thoại liên hệ: 0915.693.714 – Email:hoannv.bt@backan.gov.vn 2. Đồng chí Mạc Thiêm...