Di tích- danh thắng

VIDEO QUẢNG BÁ TIỀM NĂNG DU LỊCH XÃ VI HƯƠNG

Thực hiện Kế hoạch số 160/KH-BCĐ ngày 07/6/2022 của BCĐ hoạt động hè huyện Bạch Thông Kế hoạch tổ chức cuộc thi Video, clip...

CÁC DI TÍCH VĂN HÓA NGHỆ THUẬT VÀ LỊCH SỬ

     Trên vùng đất Vi Hương cho đến ngày nay còn lưu giữ nhiều di tích văn hoá nghệ thuật và lịch sử...