CHI BỘ NÀ SANG TỔ CHỨC ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ 2022-2025

Thực hiện kế hoạch số 70-KH/ĐU ngày 22 tháng 6 năm 2022 của Đảng ủy xã Vi Hương về việc tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025. Sáng ngày 22 tháng 8 năm 2022 chi bộ Nà Sang tổ chức Đại hội điểm nhiệm kỳ 2022 – 2025. Về dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Nguyễn Văn Hội, UVBTV, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy, đồng chí Phùng Văn Nam, Huyện uỷ viên, Phó Trưởng ban tổ chức Huyện uỷ; các đồng chí Ban Thường vụ Đảng ủy, các đồng chí Đảng uỷ viên, Bí thư các chi bộ trực thuộc Đảng uỷ xã cùng toàn thể đảng viên trong chi bộ.
Đại hội đã tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025, thống nhất chỉ tiêu nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022-2025; kiểm điểm đánh giá vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của chi ủy nhiệm kỳ 2020-2022 và bầu cấp ủy khóa mới và các chức danh lãnh đạo của chi bộ.
Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Văn Hoán, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã ghi nhận, biểu dương kết quả đạt được của cấp ủy, chi bộ nhiệm kỳ qua; đồng thời nhấn mạnh: Cấp ủy khoá mới tiếp tục nêu cao tinh thần, vai trò trách nhiệm, đoàn kết thực hiện tốt nhiệm vụ của chi bộ; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, vận động nhân dân đẩy mạnh phát triển kinh tế nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, quyết tâm thực hiện về đích thôn nông thôn mới trong năm 2025.

                                  Nguyễn Văn Hoán- Đảng uỷ xã Vi Hương

Đ/c Nguyễn Văn Hoán, Bí thư Đảng ủy phát biểu chỉ đạo Đại hội.


Các đồng chí lãnh đạo tặng hoa chúc mừng chi ủy khóa mới.