CHỦ TỊCH UBND XÃ VI HƯƠNG ĐỐI THOẠI VỚI THANH NIÊN NĂM 2022

Ngày 29 tháng 7 năm 2022 UBND xã Vi Hương tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch Ủy ban nhân dân với đoàn viên, thanh niên với chủ đề “Thanh niên Tỉnh Bắc Kạn với công tác chuyển đổi số”.
Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Mạc Thiêm Dương – phó bí thư thường trực Đảng ủy xã, đồng chí Vi Văn Huân – Chủ tịch UBND xã chủ trì Hội nghị, cùng sự có mặt của đại diện thường trực HĐND, Ủy ban MTTQ, Trưởng các đoàn thể xã, các đồng chí công chức chuyên môn và sự có mặt của hơn 30 đoàn viên, thanh niên trong toàn xã.
Hội nghị đã được nghe đại diện UBND xã báo cáo tóm tắt kết quả chuyển đổi số giai đoạn 1, giai đoạn 2 và thông qua tóm tắt một số nội dung chính của Quyết định 749/QĐ-TTg về chương trình chuyển đổi số; đồng chí Bí thư Đoàn xã triển khai một số nội dung chính của Luật thanh niên năm 2020.
Tại Hội nghị đoàn viên, thanh niên xã đã có 09 câu hỏi đối với đồng chí Chủ tịch UBND thuộc một số lĩnh vực như: Công tác chuyển đổi số tại xã, công tác đào tạo nghề giới thiệu việc làm cho ĐVTN, công tác giáo dục ý thức chấp hành pháp luật cho ĐVTN…. Các ý kiến đã được công chức chuyên môn và Chủ tịch UBND xã trao đổi và giải đáp ngay tại buổi đối thoại.

Một số hình ảnh tại buổi đối thoại

Tác giả: Ngọc Huy Huấn – Đoàn thanh niên xã.