Đảng bộ xã Vi Hương tổng kết công tác năm 2023, triển khai nghị quyết năm 2024

Sáng ngày 08/01/2024, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Vi Hương khóa XXX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 tổ chức Hội nghị tổng kết đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023, triển khai nghị quyết năm 2024.
Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Hội, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy; các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã, cán bộ, công chức, Bí thư các chi bộ, trưởng thôn.
Trong năm 2024, Ban Chấp hành Đảng bộ xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các nhiệm vụ chính trị trong toàn Đảng bộ, thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy chi bộ; kịp thời nắm bắt tình hình và chỉ đạo giải quyết các vấn đề còn khúc mắc ngay từ cơ sở. Trên cơ sở các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao các ủy chi bộ, các đoàn thể từ xã đến thôn đã chủ động tổ chức triển khai, thực hiện nhiệm vụ năm 2023 theo nghị quyết Đảng bộ đã đề ra: Lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm; công tác an sinh xã hội; công tác bảo vệ chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân được duy trì thường xuyên. Tình hình tư tưởng, cán bộ, đảng viên ổn định. Công tác tổ chức bộ máy, tổ chức cán bộ, kết nạp, quản lý đảng viên được thực hiện đúng quy trình, quy định; công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức được quan tâm. Kết quả thực hiện hiện Nghị quyết số 37-NQ/ĐU ngày 22 tháng 12 năm 2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ xã Vi Hương về nhiệm vụ năm 2023 đạt được 23/27 chỉ tiêu đề ra, bằng 85% KH.
Hội nghị dành thời gian thảo luận chỉ ra những hạn chế như: Lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện một số chỉ tiêu cây màu, xây dựng thôn nông thôn mới, đưa xã về đích nông thôn mới chưa đạt kế hoạch.
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Hội, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy nhấn mạnh. Năm 2024 Đảng bộ sẽ tập trung khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong năm 2023 và quyết liệt chỉ đạo tuyên truyền, vận động Nhân dân ứng dụng tiến bộ của khoa học công nghệ vào sản xuất; chuyển đổi cơ cấu giống, cây trồng, vật nuôi cho năng suất, giá trị kinh tế để nâng cao thu nhập, thực hiện có hiệu quả các mô hình, dự án được đầu tư tại địa phương; tiếp tục chỉ đạo việc phát triển kinh tế tập thể, gắn với việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 17 tháng 7 năm 2019 của HĐND tỉnh Bắc Kạn ban hành quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy từ xã đến chi bộ; nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu, trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức; thường xuyên bám nắm cơ sở, nắm chắc tình hình quần chúng nhân dân và các vấn đề dân tộc, tôn giáo trên địa bàn, nhằm phục vụ tốt công tác chỉ đạo, theo dõi tổ chức thực hiện, phấn đấu về đích xã nông thôn mới theo nghị quyết Đảng bộ đề ra./.
Tại hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy đã tặng giấy khen cho tập thể chi bộ trường Mầm Non “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tiêu biểu và 10 cá nhân đảng viên “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tiêu biểu năm 2023


Ảnh các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy tặng giấy khen cho tập thể và các cá nhân”Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tiêu biểu năm 2023

                                                    Phùng Đức Hóa – Văn phòng Đảng ủy xã Vi Hương