ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 80 NĂM NGÀY THÀNH LẬP CHI BỘ CHÍ KIÊN

Nội dung chi tiết xem tại đây:  ĐỀ-CƯƠNG-TUYÊN-TRUYỀN-CHI-BỘ-CHÍ-KIÊN (1)