GIẢI NHẤT TOÀN ĐOÀN TẠI HỘI DIỄN NGHỆ THUẬT QUẦN CHÚNG NĂM 2022

Thực hiện Kế hoạch số 183/KH-UBND ngày 12 tháng 07 năm 2022 của UBND huyện Bạch Thông về Tổ chức Hội diễn Nghệ thuật quần chúng huyện Bạch Thông năm 2022. UBND xã Vi Hương đã thành lập đoàn tham gia gồm 25 thành viên từ cơ quan, đơn vị và các thôn trên địa bàn xã. Đến với Hội diễn lần này đoàn Nghệ thuật quần chúng xã Vi Hương tham gia 6 tiết mục với những làn then, điệu múa mang đậm bản sắc của bà con dân tộc trên địa bàn xã Vi Hương với chủ đề ” Truyền thống quê hương cách mạng”.
Sau 2 ngày tham gia thi tại huyện kết quả đoàn Nghệ thuật quần chúng xã Vi Hương đạt giải nhất toàn đoàn khối xã thị trấn và giải các tiết mục xuất sắc gồm: 03 giải A, 02 giải B,01 giải C. Qua đợt tham gia Hội diễn lần này Đoàn đã giới thiệu những bản sắc văn hoá của nhân dân trên địa bàn xã đến các địa phương khác, qua đó tiếp tục duy trì đẩy mạnh phong trào văn hoá văn nghệ của địa phương, từ đó phát hiện, duy trì các giá trị truyền thống dân tộc, các hạt nhân văn nghệ để bồi dưỡng cho các thế hệ mai sau.

                                         Tác giả: Lê Thị Hiền – Hội Phụ nữ xã
Một số hình ảnh của đoàn tại Hội diễn