HĐND XÃ VI HƯƠNG KHAI MẠC KỲ HỌP THỨ TÁM KỲ HỌP THƯỜNG LỆ GIỮA NĂM

Thực hiện chương trình hoạt động năm 2023. Ngày 09/6/2023 HĐND xã Vi Hương khoá XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026 khai mạc kỳ họp thứ 8. Dự kỳ họp có đồng chí Nguyễn Văn Hội, Uỷ viên BTV, Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra Huyện uỷ; các vị đại biểu HĐND huyện đơn vị bầu cử số 3 xã Vi Hương – Lục Bình; Lãnh đạo Đảng uỷ, HĐND, UBND. MTTQ, các đoàn thể, các cán bộ công chức xã, Bí thư chi bộ, trưởng thôn, người có uy tín, các hội đặc thù, đại diện lãnh đạo 2 nhà trường, trạm y tế xã, cán bộ kiểm lâm, thuế phụ trách địa bàn.


                                          Ảnh kỳ họp
Kỳ họp là đã đánh giá một cách khách quan tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2023, phân tích làm rõ những hạn chế, yếu kém; tìm ra nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm trong việc chỉ đạo, điều hành; đồng thời đề ra được những giải pháp hiệu quả và quyết liệt hơn trong 6 tháng cuối năm 2023. Cũng tại kỳ họp này, HĐND xã sẽ xem xét báo cáo của UBND xã về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ, giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2023, quyết toán ngân sách địa phương năm 2022; Báo cáo của Thường trực HĐND xã về tình hình hoạt động của HĐND 6 tháng đầu năm 2023, dự kiến chương trình giám sát năm 2024; nghe Uỷ ban MTTQ xã báo cáo công tác tham gia xây dựng chính quyền; nghe tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 8; thông qua đồ án quy hoạch chung xã vi Hương giai đoạn 2021-2030 và các báo cáo khác theo luật định, nghe các công chức chuyên môn và lãnh đạo UBND xã trả lời những vấn đề mà cử tri quan tâm.
Trên cơ sở đã phân tích, đánh giá những thuận lợi, khó khăn, HĐND xã Vi Hương đã nhất trí biểu quyết thông qua 5 nghị quyết. Đây là những quyết định quan trọng để cụ thể hoá nghị quyết của Đảng bộ, là cơ sở để chính quyền, MTTQ các đoàn thể, các thôn tổ chức thực hiện, nhằm thúc đẩy kinh tế – xã hội tiếp tục phát triển, từng bước nâng cao đời sống của nhân dân. Xây dựng xã Vi Hương đạt 19 tiêu trí về đích nông thôn mới năm 2023.

                                                   Nguyễn Văn Hoán – Đảng ủy xã