HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ VI HƯƠNG KỲ HỌP THỨ HAI KHÓA XX, NHIỆM KỲ 2021 -2026

      Ngày 28 tháng 7 năm 2021 HĐND xã Vi Hương khoá XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026 đã tổ chức kỳ họp thứ hai, kỳ họp giữa năm. Dự kỳ họp có đồng chí Nguyễn Văn Hội Ủy viên BTV, Chủ nhiệm UBKT Huyện uỷ, các đại biểu HĐND huyện đơn vị bầu cử số 3 Vi Hương – Lục Bình, đại biểu lãnh đạo Đảng ủy, UBND, MTTQ, cán bộ công chức xã và 18 đại biểu HĐND xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021 -2026.
Kỳ họp đã xem xét báo cáo của UBND xã về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh 6 tháng đầu năm 2021, phương hướng nhiệm vụ, giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2021, quyết toán ngân sách địa phương năm 2020; Báo cáo của Thường trực HĐND xã về tình hình hoạt động của HĐND 6 tháng đầu năm 2021, dự kiến chương trình giám sát năm 2022, quy chế hoạt động của HĐND khóa XX; nghe Uỷ ban MTTQ xã báo cáo công tác tham gia xây dựng chính quyền; nghe tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 2 và nghe các công chức chuyên môn và UBND xã trả lời những vấn đề mà cử tri quan tâm. 6 tháng Đầu năm 2021 việc triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của xã đối mặt với những khó khăn nhất định, tình hình thời tiết diễn biến phức tạp khó lường, dịch bệnh trên cây trồng vật nuôi vẫn xảy ra, dịch bệnh CoVid19 đã ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của các cơ quan, đơn vị, đặc biệt là đời sống của nhân dân. Song, với sự nỗ lực cố gắng của cán bộ, nhân dân các dân tộc trong xã, các chỉ tiêu về phát triển kinh tế 6 tháng đầu năm 2021 của xã đã đạt được những kết quả tích cực: Trong 13 chỉ tiêu cây trồng có 11 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch để ra; công tác văn hoá xã hội được duy trì thực hiện, an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, công tác quốc phòng quân sự địa phương được củng cố và tăng cường.

                                                        Ảnh tại kỳ họp
Bên cạnh những mặt tích cực các đại biểu dự kỳ họp cũng chỉ ra những hạn chế đó là. công tác tuyên truyền vận động nhân dân chưa kịp thời, chưa sâu nên một số chỉ tiêu cây trồng đạt thấp, các chỉ tiêu về chăn nuôi hầu như không đạt, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới nhìn chung còn chậm. Thu ngân sách gặp nhiều khó khăn.
Trên cơ sở những thuận lợi, khó khăn, HĐND xã đã nhất trí biểu quyết thông qua 04 nghị quyết. Đây là những quyết định quan trọng để cụ thể hoá nghị quyết của Đảng bộ, là cơ sở để chính quyền, MTTQ các đoàn thể, các thôn tổ chức thực hiện, nhằm thúc đẩy kinh tế – xã hội tiếp tục phát triển, từng bước nâng cao đời sống của nhân dân. Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm cao trước nhân dân và những đóng góp tích cực bằng trí tuệ của các vị đại biểu HĐND, các vị đại biểu dự kỳ họp, đặc biệt là ý kiến phát biểu chỉ đạo, định hướng của đ/c Nguyễn Văn Hội, Ủy viên BTV huyện ủy, chủ nhiệm UBKT huyện ủy. Kỳ họp thứ hai HĐND xã khoá XX, nhiệm kỳ 2021 -2026 đã thành công tốt đẹp.
                                                                             Tác giả: Nguyễn Văn Hoán