HỘI NGHỊ BCH ĐẢNG BỘ XÃ VI HƯƠNG THÁNG 01 NĂM 2021

Ngày 29 tháng 01 năm 2021 BCH Đảng bộ xã Vi Hương đã tổ chức họp theo Quy chế, hội nghị đã đánh giá công tác tháng 01, triển khai nhiệm vụ tháng 02 năm 2021. Trong đó tập trung chỉ đạo công tác sản xuất vụ xuân năm 2021, công tác đón tết cổ truyền Tân Sửu năm 2021 và một số nhiệm vụ quan trọng khác. Tại hội nghị BCH Đảng bộ đã thông qua một số nghị quyết chuyên đề giai đoạn 2021 -2025 và năm 2021; cho ý kiến về số lượng, cơ cấu đại biểu Hội đồng nhân dân xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Trên tinh thần dân chủ tập thể BCH Đảng bộ đã thảo luận, bỏ phiếu và biểu quyết thông qua Nghị quyết về số lượng, cơ cấu đại biểu HĐND xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026.


                                                      Toàn cảnh Hội nghị
Để thực hiện tốt các nhiệm vụ trong thời gian tới và cho cuộc bầu cử, đồng chí Nguyễn Văn Hoán, Bí thư Đảng ủy đề nghị các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể xã bám vào Kế hoạch và các văn bản chỉ đạo của cấp trên để chỉ đạo, triển khai thực hiện các nhiệm vụ, đồng thời thực hiện các bước trong công tác bầu cử Đại biểu HĐND xã, nhiệm kỳ 2021 – 2026 đảm bảo đúng luật…/.
                                                         Tác giả: Nguyễn Văn Hoán – Bí thư Đảng ủy