HỘI NGHỊ TUYÊN TRUYỀN PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Thực hiện Kế hoạch tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật năm 2024, Kế hoạch số 93/KH-UBND ngày 19/3/2024 của UBND huyện Bạch Thông về thực hiện nội dung 2 và nội dung 3, Tiểu Dự án 1, Dự án 10, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2024; Công văn số 70/CV-TP ngày 10/5/2024 của Phòng Tư pháp huyện Bạch Thông về việc phối hợp tổ chức hội nghị phổ biến pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2024 trên địa bàn huyện Bạch Thông. Ngày 24/5/2024 Ủy ban nhân dân xã Vi Hương phối hợp với Hội đồng PHPBGDPL huyện Bạch Thông tổ chức buổi tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật.
Tham dự Hội nghị có bà Phùng Thị Hiến -Trưởng phòng Tư pháp huyện, bà Nguyễn Thị Huệ – chuyên viên phòng tư pháp, Ông Ma Văn Tiệu – Phó Hạt trưởng hạt kiểm lâm huyện, ông Nguyễn Văn Hoán – Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã, ông Nguyễn Chu Luân – Phó chủ tịch HĐND xã, ông Phùng Đức Tùng – Phó chủ tịch UBND xã và 70 đại biểu là Trưởng thôn và nhân dân trên địa bàn xã.
Tại Hội nghị các đại biểu đã được các báo cáo viên chuyển tải các nội dung: Tuyên truyền Luật nghĩa vụ Quân sự, luật dân quân tự vệ và các nghị định ..; Hướng dẫn công tác Tuyên truyền và phổ biến các nội dung tuyên truyền về Luật hôn nhân và gia đình, bạo lực gia đình, tảo hôn và hôn nhân cận huyết, phòng chóng xâm hại trẻ em.


Ảnh toàn cảnh Hội nghị

Thông qua Hội nghị đã góp nâng cao trình độ hiểu biết pháp luật cho Cán bộ, công chức xã và người hoạt động không chuyên trách ở thôn.

Tác giả Ngọc Huy Huấn – Bí thư Đoàn xã