HỘI NGHỊ TUYÊN TRUYỀN VỀ GIẢM THIỂU TÌNH TRẠNG TẢO HÔN VÀ HÔN NHÂN CẬN HUYẾT THỐNG TRONG VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ

Để nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thanh niên về giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Ngày 20/12/2022 UBND phối hợp với Đoàn xã lựa chọn 60 đại biểu là thanh thiếu niên và cha mẹ đang có con trong độ tuổi thanh thiếu niên đến tham dự Hội nghị tuyên truyền về giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Toàn cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị các đại biểu đã được cung cấp tài liệu và được báo cáo viên trực tiếp truyền tải các nội dung về những hệ lụy của nạn tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống đối với chất lượng dân số và sự phát triển của xã hội, đồng thời được cung cấp kiến thức để phòng tránh tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Qua đó nâng cao nhận thức của nhân dân nhất là các bạn trẻ để tự bảo vệ mình trước vấn nạn này và có thể trở thành những tuyên truyền viên tích cực truyền thông nhằm ngăn chặn nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết với bạn bè và người thân.
                                   Tác giả: Ngọc Huy Huấn -Bí thư Đoàn xã