HỘI NÔNG DÂN GIÚP GIA ĐÌNH HỘI VIÊN NGHÈO XÂY DỰNG NHÀ Ở

Thực hiện kế hoạch công tác giảm nghèo năm 2022 và phong trào tương thân tương ái, giúp đỡ lẫn nhau trong lúc khó khăn. Ban thường vụ Hội Nông dân xã đã vận động cán bộ, hội viên chi hội cùng nhau giúp đỡ 02 gia đình hội viên nghèo được hỗ trợ làm nhà ở năm 2022.
Sáng ngày 14 tháng 9 năm 2022 Ban thường vụ, Ban chấp hành Hội Nông dân xã phối hợp với Hội liên hiệp Phụ Nữ xã đã giúp đào móng nhà cho gia đình hội viên Triệu Sinh Tiên tại thôn Thuỷ Điện, có 22 lượt hội viên tham gia. Sáng ngày 19 tháng 9 năm 2022 hội viên chi hội Nông dân thôn cốc Thốc đã giúp đỡ gia đình hội viên Lương Đức Thiện đào móng nhà, có 14 lượt hội viên tham gia.
Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm phát huy tinh thần tương thân, tương ái giúp gia đình hội viên nghèo về nhà ở yên tâm vươn lên ổn định cuộc sống./.
                                                   Tác giả: Trần Xuân Diện


Hội viên giúp gia đình ông Triệu Sinh Tiên


Hội viên giúp gia đình ông Lương Đức Thiện