KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ĐỐI THOẠI GIỮA CHỦ TỊCH UBND XÃ VI HƯƠNG VỚI THANH NIÊN NĂM 2023

Nội dung chi tiết xem tại đây:    KH đối thoại 2023