KHAI MẠC HUẤN LUYỆN DÂN QUÂN NĂM 2024

Thực hiện Kế hoạch số 39/KH-BCH ngày 23/02/2024 của Ban chỉ huy quân sự huyện về huấn luyện dân quân năm 2024. Sáng ngày 15/4/2024 Ban CHQS xã Vi Hương tổ chức Khai mạc huấn luyện các đối tượng dân quân năm 2024.
Tham dự buổi lễ có sự có mặt của đồng chí Nguyễn Văn Hoán – Bí thư Đảng uỷ chủ tịch HĐND xã, đồng chí Vi Văn Huân – Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã, đồng chí Nguyễn Chu Luân – Phó chủ tịch HĐND xã và sự có mặt đông đủ của 50 cán bộ, chiến sĩ dân quân tham gia huấn năm 2024.


Ảnh toàn cảnh buổi lễ

Phát biểu khai mạc huấn luyện và giao nhiệm vụ cho lực lượng dân quân đồng chí Vi Văn Huân – Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND , Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ Quân sự xã nhấn mạnh và đề nghị Ban chỉ huy Quân sự xã và lực lượng dân quân thực hiện nghiêm túc một số nội dung sau:
1. Huấn luyện phải nêu cao tinh thần trách nhiệm trong học tập và tiếp thu bài giảng của từng nội dung, khắc phục khó khăn, không ngại khó trong quá trình huấn luyện. Kết thúc từng nội dung cần có kiểm tra, đánh giá kết quả, rút ra bài học kinh nghiệm để vận dụng vào quá trình công tác của địa phương đạt kết quả.
2. Trong huấn luyện phải gắn kết chặt chẽ giữa quân sự với giáo dục về chính trị giáo dục pháp luật giữa lý thuyết với thực hành, trong đó lấy thực hành là chính. Tăng cường huấn luyện theo các tình huống dự kiến có thể xảy ra tại cơ sở để cán bộ, chiến sĩ dân quân biết cách nhận định, xử lý.
3. Đảm bảo tuyệt đối an toàn trong huấn luyện cả về con người và trang thiết bị, khí tài quân sự.
4. Quân số huấn luyện theo chỉ tiêu phải đảm bảo thường xuyên, không được vắng mặt mà không có lý do chính đáng. Chấp hành nghiêm thời gian huấn luyện theo quy định, giữ mối quan hệ đoàn kết giúp đỡ nhau để cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ.
5.Quan tâm các chế độ chính sách cho lực lượng dân quân trong thời gian tham gia huấn luyện đảm bảo kịp thời.
6. Đề nghị các ban, ngành, đoàn thể, các thôn tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các chiến sĩ tham gia huấn luyện đạt được kết quả cao nhất.


Ảnh đồng chí Vi Văn Huân, Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã phát biểu

Tác giả: Ngọc Huy Huấn – Bí thư Đoàn xã