LỄ RA MẮT TỔ TRUYỀN THÔNG CỘNG ĐỒNG TẠI THÔNG ĐỊA CÁT XÃ VI HƯƠNG

Ngày 26/12/2022, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Vi Hương tổ chức lễ ra mắt Tổ truyền thông cộng đồng và truyền thông thay đổi khuôn mẫu giới trong gia đình tại thôn Địa Cát vinh dự được lựa chọn làm mô hình điểm của xã.
Đến dự và chỉ đạo có đ/c Nguyễn Thị Thanh – PCT Hội LHPN huyện Bạch Thông, đ/c Mạc Thiêm Dương – PBT TT ĐU, đ/c Phùng Đức Tùng – PCT UBND xã. Bí thư chi bộ, trưởng thôn, các đoàn thể và hộ dân trong thôn.
Tại Lễ ra mắt, đại diện UBND xã đã công bố quyết định thành lập, thông qua quy chế hoạt động của Tổ truyền thông cộng đồng. Sau lễ ra mắt, Hội tổ chức truyền thông mẫu với chủ đề “Thay đổi khuôn mẫu giới trong gia đình”.
Mô hình “Tổ truyền thông cộng đồng” được thành lập với mục đích tuyên truyền, vận động người dân thay đổi nếp nghĩ, cách làm, góp phần xóa bỏ các định kiến và khuôn mẫu giới trong gia đình và cộng đồng, tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội cấp thiết cho phụ nữ và trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Số lượng thành viên tổ có 09 người, gồm bí thư chi bộ, trưởng thôn, chi hội trưởng phụ nữ, đại diện ban công tác mặt trận, các đoàn thể ở địa thôn, người có uy tín… Ban điều hành gồm 3 người: Trưởng ban là bí thư chi bộ, phó ban là trưởng thôn. Đây là nội dung hoạt động Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” thuộc Chương trình MTQG phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021- 2030, giai đoạn I: từ năm 2021- 2025./.
                       Tác giả: Lèng Thị Phấn- Phó chủ tịch HPN xã

Một số hình ảnh tại buổi lễ