MÀU SẮC CỦA PHIẾU BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026

Thông tin chi tiết xem tại đây: Màu sắc phiếu bầu