NHÂN DÂN XÃ VI HƯƠNG CHUẨN BỊ SẢN XUẤT VỤ XUÂN NĂM 2022

Theo kế hoạch vụ xuân năm 2022 gieo cấy 150 ha lúa nước; cây ngô 35 ha, cây khoai lang 02 ha, cây khoai môn 01 ha, cây đậu tương 0,2 ha, cây lạc 01 ha, rau các loại 13 ha. Trên cơ sở kế hoạch được giao, ngày 17 tháng 12 năm 2021 Ủy ban nhân dân xã đã ban hành công văn số 102/CV – UBND để chỉ đạo sản xuất vụ xuân năm 2022; đồng thời thực hiện lịch chỉ đạo gieo cấy vụ xuân năm 2022 của UBND huyện, UBND xã ban hành phương án sản xuất và phương án phòng chống hạn vụ xuân năm 2022; chỉ đạo thực hiện cày ải chuẩn bị cho sản xuất vụ xuân, gieo mạ xung quanh tiết lập xuân (mùng 04 tháng 02), cấy tập trung trong tháng 02 và đầu tháng 03/2022, kết thúc gieo cấy trước ngày 15/3/2022. Đến nay nhân dân cày đất đạt khoảng trên 80% và đang ngâm ủ giống, làm đất gieo mạ; việc chuẩn bị các loại giống, vật tư¬ cho gieo trồng vụ xuân về cơ bản nhân dân chuẩn bị chu đáo, đảm bảo đủ giống, phân bón để cấy hết diện tích.


Nhân dân tích cực làm đất chuẩn bị cấy vụ xuân

Các loại giống lúa, ngô nhân dân sử dụng đều nằm trong cơ cấu chỉ đạo gồm Khang dân 18, Hà Phát 3, HDT10, Nhị ưu 838, Sán ưu 63 (Tạp giao 1), lúa Japonica J02. Đối với những diện tích có nguy cơ bị hạn, UBND xã đã chỉ đạo chuyên môn tổ chức thống kê qua thông thống kê có 15 ha có nguy cơ bị thiếu nước, đối với số diện tích này xã dự kiến chỉ đạo chuyển sang trồng ngô và cây đỗ tương.


Nhân dân gieo mạ vụ xuân năm 2022

Với sự chuẩn bị tốt cho công tác sản xuất vụ xuân, đảm bảo khung thời vụ, cộng với tiềm năng đất đai, khí hậu của xã Vi Hương hứa hẹn vụ xuân năm 2022 sẽ có một mùa màng bội thu.
                                         Tác giả: Lý Văn Cường – Hội Cựu chiến binh xã Vi Hương