NHÂN DÂN XÃ VI HƯƠNG PHẤN KHỞI THU HOẠCH LÚA MÙA

Thời điểm này, các trà lúa mùa trên địa bàn xã Vi Hương đã chín rộ, cộng với thời tiết nắng đẹp, bà con nông dân đang khẩn trương ra đồng thu hoạch, giải phóng đất để chuẩn bị các điều kiện cho sản xuất vụ Đông Xuân năm 2023.
Vụ mùa năm nay người nông dân rất phấn khởi vì lúa được mùa. Bên cạnh đó những người nông dân còn có một niềm vui khác, đó là việc thu hoạch lúa đã được các loại máy hiện đại làm thay sức người. Việc sử dụng các loại máy gặt liên hoàn đang được người dân sử dụng để giảm sức lao động cũng như giảm thời gian thu hoạch, giảm thiểu rủi ro do thời tiết gây ra.

Nhân dân sử dụng máy móc để thu hoạch lúa

Vụ lúa mùa năm nay, xã Vi Hương gieo cấy được 176 ha. Cơ cấu giống đặc biệt chú trọng theo cơ cấu giống của UBND huyện Bạch Thông đã chỉ đạo, 90% diện tích các giống lúa thực hiện là giống lúa Bao Thai; còn lại là diện tích lúa nếp mùa địa phương, là loại lúa được thực hiện theo mô hình sản xuất theo hướng hữu cơ với diện tích thực hiện là 9,82ha.
Tính đến thời điểm này, bà con nông dân xã Vi Hương đã tiến hành thu hoạch được trên 80% số diện tích lúa mùa trong toàn xã. Qua thực tế thu hoạch của bà con nông dân, mặc dù đầu năm bị ảnh hưởng của đợt sâu cuốn lá nhỏ, song do có sự chỉ đạo sát sao từ xã đến thôn nên lúa mùa năm nay năng suất đạt trung bình 52 tạ/ha.


Với phương châm “xanh nhà hơn già đồng” UBND xã chỉ đạo người dân lúa chín đến đâu, đôn đốc bà con tập trung thu hoạch ngay đến đó và để giải phóng đất, tiến hành các điều kiện cho sản xuất vụ đông theo đúng khung thời vụ.

Tác giả: Hoàng Thị Đàm – UBND xã Vi Hương