QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA , MỘT CỬA LIÊN THÔNG XÃ VI HƯƠNG

Nội dung chi tiết xem tại đây: QD BAN HÀNH QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA 1 CỬA