QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH THỂ LỆ HỘI THI SÁNG TẠO KỸ THUẬT TỈNH BẮC KẠN LẦN THỨ 7 (2022-2023)

Nội dung chi tiết xem tại đây: Quyết định ban hành thể lệ hội thi sáng tạo kỹ thuật lần thứ 7