QUYẾT ĐỊNH SỐ 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Chi tiết xem tại đây: QD 23