TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ KỸ NĂNG CÔNG TÁC HOÀ GIẢI Ở CƠ SỞ

Thực hiện Kế hoạch số 30/KH-STP ngày 13/3/2024 của Sở Tư pháp về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2024, sáng ngày 07/5/2024 Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng công tác hoà giải ở cơ sở tại xã Vi Hương.
Tham dự Hội nghị có đồng chí Trần Thị Lệ Trang – Phó trưởng phòng phụ trách Phòng phổ biến và theo dõi thi hành Pháp Luật; đồng chí Đinh Thị Điển – Chuyên viên, báo cáo viên Sở Tư pháp; đồng chí Phùng Đức Tùng – Phó chủ tịch UBND xã cùng sự có mặt của 120 đại biểu là hòa giải viên ở cơ sở và Nhân dân trên địa bàn xã.
Các đại biểu tham dự Hội nghị đã được nghe báo cáo viên triển khai 02 chuyên đề: Chuyên đề 1 những vấn đề chung về công tác hoà giải ở cơ sở, nghiệp vụ, kỹ năng hòa giải ở cơ sở; Chuyên đề 2 cung cấp thông tin pháp luật về dân sự, đất đai, bình đẳng giới, hôn nhân và gia đình,… liên quan đến phạm vi hòa giải ở cơ sở, đồng thời được trao đổi, thảo luận và hướng dẫn thông qua các tình huống, vụ việc hòa giải cụ thể.


Ảnh toàn cảnh Hội nghị

Thông qua Hội nghị các đại biểu đã được cung cấp những kiến thức, kỹ năng cơ bản trong công tác hoà giải ở cơ sở làm tiền đề để nâng cao hoạt động công tác hoà giải ở cơ sở trên địa bàn xã trong thời gian tới.

Tác giả: Ngọc Huy Huấn – Bí thư Đoàn xã