THAM GIA HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN NĂM 2023

Thực hiện kế hoạch số 254/KH-BCĐ ngày 02/10/2023 của Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện Bạch Thông về việc tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện đợt 2 năm 2023. Thực hiện nhiệm vụ được giao, đoàn viên thanh niên xã Vi Hương tham gia chương trình.
Sau khi nhận được Kế hoạch của Huyện đoàn, BCH Đoàn xã đã tổ chức thông tin, tuyên truyền bằng nhiều hình thức như: trong các cuộc họp của Đoàn xã, sinh hoạt chi đoàn và trên trang facebook “ Đoàn thanh niên xã Vi Hương” …từ đó chuyển tải thông tin về ngày hội đến đông đảo đoàn viên thanh niên. Qua công tác vận động kết quả có 12 đoàn viên tham gia hiến máu, trong đó có 09 đoàn viên đủ điều kiện để hiến máu.


                          Ảnh đoàn viên tham gia hiến máu
Hoạt động đã góp phần cung cấp máu và sản phẩm máu có chất lượng để phục vụ nhu cầu điều trị và cấp cứu người bệnh tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh. Qua đó nhằm góp phần cùng với toàn xã hội nâng cao thể chất và tinh thần của mỗi người dân Việt Nam nói chung, đồng thời chia sẻ những khó khăn cấp thiết với những bệnh nhân cần được duy trì sự sống thông qua các hoạt động từ thiện, nhân đạo.
                             Tác giả Ngọc Huy Huấn – Bí thư Đoàn xã