THÔN NÀ SANG XÃ VI HƯƠNG TỔ CHỨC NGÀY HỘI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC

Thiết thực kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Mặt trận tổ quốc Việt Nam ( 18/11/1930-18/11/2021), ngày 03 tháng 11 năm 2021, thôn Nà Sang đã tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc để ôn lại truyền thống lịch sử 91 năm ngày thành lập Mặt trận tổ quốc Việt Nam, đánh giá kết quả thực hiện cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới” năm 2021. Đến dự ngày Hội đại đoàn kết toàn dân tộc có đ/c chí Nguyễn Văn Hội, Uỷ viên BTV, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ, đ/c Nguyễn Văn Hoán Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND, đ/c Vi Văn Huân, Phó bí thư, Chủ tịch UBND, Trưởng ban chỉ đạo phát triển VHDL, đ/c Lường Văn Ninh, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ, thành viên BCĐ của xã, các ông, bà Trưởng ban công tác Mặt trận các thôn.

Ảnh các đồng chí lãnh đạo và đội văn nghệ thôn Nà Sang

Thôn Nà Sang xã Vi Hương có diện tích tự nhiên 123 ha, trong đó đất nông nghiệp 23 ha, có 95 hộ, 370 nhân khẩu gồm 4 dân tộc kinh, tày, nùng, Dao cùng chung sống hiện nay thôn còn 05 hộ nghèo, 08 hộ cận nghèo. Tại Ngày hội thay mặt ban công tác MT thôn ông Chu Văn Hanh, Bí thư chi bộ, Trưởng ban CTMT thôn đã ôn lại truyền thống của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 91 năm qua; vai trò của MTTQ Việt Nam trong sự nghiệp cách mạng hiện nay; nghe báo cáo kết quả thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2021; công bố quyết định công nhận gia đình văn hóa và khen thưởng, biểu dương các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp cho cộng đồng. Phát động và ký cam kết thi đua năm 2022.
Những năm qua, đời sống của người dân trong thôn ngày càng được cải thiện, đến nay 100% số hộ trong thôn có điện sinh hoạt, trên 100% số hộ được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh, 96,8% số hộ có phương tiện đi lại, 96% số hộ có phương tiện nghe nhìn, năm 2021 có 92% số hộ được công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa, thôn đạt thôn văn hoá năm thứ hai” Chi bộ đảng, Ban Công tác Mặt trận và các đoàn thể ở thôn đã tích cực tuyên truyền, vận động bà con thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, tham gia giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ an ninh Tổ quốc. 100% các hộ đăng ký thu gom tác thải và thực hiện nghiêm túc các quy định, quy ước về nếp sống văn minh, bài trừ hủ tục lạc hậu trong việc cưới, việc tang. Tình làng nghĩa xóm ngày càng gắn kết, tương trợ giúp đỡ nhau giảm nghèo bền vững, tích cực tham gia bảo vệ môi trường, từng bước xây dựng thôn xanh-sạch-đẹp. Quy chế dân chủ ở cơ sở được bảo đảm thực hiện.

Không khí vui tươi của nhân dân tại ngày Hội

Phát biểu tại ngày hội Đồng chí Nguyễn Văn Hoán Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND đã biểu dương những kết quả mà cán bộ, Nhân dân thôn Nà Sang đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, ông mong muốn cộng đồng các dân tộc thôn Nà Sang tiếp tục phát huy tinh thần đại đoàn kết toàn dân, thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng-chống dịch bệnh, xây dựng thôn mẫu về thu gom rác thải bảo vệ môi trường và xây dựng thôn ngày càng phát triển.
Tác giả: Nguyễn Văn Hoán- Bí thư Đảng ủy xã