THÔNG BÁO CÔNG KHAI ĐỊA CHỈ HỘP THƯ ĐIỆN TỬ, SỐ ĐIỆN THOẠI ĐỂ TIẾP NHẬN, XỬ LÝ PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH

Nội dung chi tiết xem tại đây: TB CÔNG KHAI ĐỊA CHỈ, HỘP THƯ ĐIỆN TỬ ĐỂ TIẾP NHẬN, XỬ LÝ PAKN (1)