THƯỜNG TRỰC ĐẢNG ỦY – HĐND – UBND – XÃ VI HƯƠNG

1. Đồng chí Nguyễn Văn Hoán – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND
– Điện thoại liên hệ: 0915.693.714
– Email:hoannv.bt@backan.gov.vn
2. Đồng chí Mạc Thiêm Dương – Phó Bí thư TT Đảng ủy  
Điện thoại liên hệ: 0962.635.009
Email: duongmt.bt@backan.gov.vn
3. Đồng chí  Nguyễn Chu Luân–  Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND 
Điện thoại liên hệ: 0986.117.093
Email: luannc.bt@backan.gov.vn
LÃNH ĐẠO UBND XÃ VI HƯƠNG NHIỆM KỲ 2020 – 2025
1. Đồng chí Vi Văn Huân – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND 
Điện thoại liên hệ: 0366.822.474
Email: huanvv.bt@backan.gov.vn
2. Đồng chí Phùng Đức Tùng – Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch UBND 
Điện thoại liên hệ:0399.333.306
Email: tungpd.bt@backan.gov.vn