UBND huyện Bạch Thông kiểm tra công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số xã Vi Hương năm 2022

Chiều ngày 21/9/2022 Đoàn kiểm tra do đ/c Nguyễn Duy Luân – Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện Bạch Thông làm Trưởng đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính và hoạt động chuyển đổi số năm 2022 tại xã Vi Hương.


Tại cuộc kiểm tra, đoàn đã đánh giá một số kết quả đạt được của xã trong năm 2022 như: Duy trì khá tốt kết quả cải cách hành chính năm 2021; cán bộ, công chức xã có nhận thức đầy đủ về cải cách hành chính; năng lực cán bộ, công chức đáp ứng được yêu cầu thực hiện nhiệm vụ; việc tiếp nhận và xử lý văn bản thực hiện trên môi trường điện tử được đảm bảo theo quy định; cấp ủy, chính quyền xã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác chuyển đổi số trên địa bàn…
Bên cạnh những kết quả đã đạt được. Đoàn kiểm tra cũng chỉ ra các mặt tồn tại, hạn chế cần khắc phục để nâng cao chỉ số cải cách hành chính của xã trong năm 2022 như: tỷ lệ hồ sơ trực tuyến mức độ 4 còn thấp chưa đạt chỉ tiêu cấp trên giao; chưa duy trì được kết quả chuyển đổi số giai đoạn 1.
Để nâng cao chỉ số cải cách hành chính và chuyển đổi số trong năm 2022, Đoàn kiểm tra yêu cầu xã tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện cải cách hành chính và chuyển đổi số; khẩn trương có biện pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế để nâng hạng chỉ số cải cách hành chính của đơn vị; tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân nộp hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến mức độ 4; tiếp tục triển khai thực hiện giai đoạn 2 chuyển đổi số trên địa bàn xã./.

           Tác giả: Lường Thị Vân, Văn phòng UBND xã Vi Hương