VIDEO QUẢNG BÁ TIỀM NĂNG DU LỊCH XÃ VI HƯƠNG

Thực hiện Kế hoạch số 160/KH-BCĐ ngày 07/6/2022 của BCĐ hoạt động hè huyện Bạch Thông Kế hoạch tổ chức cuộc thi Video, clip thiếu niên nhi đồng giới thiệu quảng bá du lịch huyện Bạch Thông, năm 2022; BCĐ hoạt động hè huyện Bạch Thông xã Vi Hương thực hiện Video, clip thiếu niên nhi đồng quảng bá du lịch xã Vi Hương nội dung chi tiết xem tại đây: