XÃ VI HƯƠNG TẬP TRUNG SẢN XUẤT VỤ XUÂN NĂM 2021

Năm 2021 xã Vi Hương được giao chỉ tiêu gieo cấy 150 ha diện tích lúa vụ xuân, trong đó: Diện tích sản xuất lúa chất lượng gắn với tiêu thụ sản phẩm là 10 ha. Để thực hiện hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch, ngay từ những ngày đầu năm UBND xã đã chủ động xây dựng kế hoạch, phương án sản xuất vụ xuân, chỉ đạo các thôn vận động nhân dân nạo vét, củng cố các tuyến mương phai đưa nước vào ruộng, chuẩn bị giống, vật tư phân bón cho sản xuất vụ xuân.

                      Ảnh nhân dân đang làm đất chuẩn bị cho vụ Xuân
Đến thời điểm ngày 15/02 toàn xã cơ bản đã hoàn thành việc gieo mạ, các loại giống được khuyến cáo sử dụng gieo cấy vụ xuân năm 2021 gồm: Khang dân 18, lúa Japonica VAAS16 (QJ4), Hà phát 3, HDT10, Nhị ưu 838, Tạp giao 1, QR1, PC6… Hiện nhân dân đang khẩn trương làm đất, phấn đấu kết thúc việc gieo cấy trước ngày 15/3/2021.
                                                              Tác giả: Nguyễn Văn Hoán – Bí thư Đảng ủy