Xã Vi Hương tổ chức “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Quý Mão năm 2023

Thực hiện Kế hoạch số 04/KH-UBND ngày 10/01/2023 của UBND xã Vi Hương về tổ chức “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Quý Mão năm 2023. Sáng ngày 30/01/2023 (tức ngày mùng 9 tháng Giêng năm Quý Mão) UBND xã Vi Hương tổ chức “Tết trồng cây” tại đồi Pù Cà, thôn Đon Bây, xã Vi Hương. Tham gia “Tết trồng cây” có các lãnh đạo trong Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể xã, cán bộ, công chức, Công an xã, Quân sự xã, cán bộ không chuyên trách xã Vi Hương; Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn trên địa bàn xã.
Việc tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Quý Mão năm 2023 giúp tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục về mục đích, ý nghĩa của việc trồng cây xanh, trồng rừng nhằm tạo được phong trào trồng cây, nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân về vai trò, tác dụng, giá trị của rừng; trồng cây xanh gắn với phát triển kinh tế -xã hội, huy động được mọi tầng lớp nhân dân, mọi tổ chức, cơ quan trường học tích cực trồng cây xanh, bảo vệ rừng góp phần bảo vệ môi trường sinh thái, giảm nhẹ thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu./.
          Tác giả: Lường Thị Vân, Văn phòng UBND xã Vi Hương

Dưới đây là một số hình ảnh