PHỤ NỮ CHUNG TAY BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG, XỬ LÝ RÁC THẢI

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, vấn đề bảo vệ môi trường trên địa bàn xã ngày càng trở nên cấp thiết, là nhiệm vụ quan trọng của cả hệ thống chính trị, cộng đồng và mỗi người dân.
Xuất phát từ nhận thức về vai trò, trách nhiệm của phụ nữ và tổ chức Hội phụ nữ trong việc chủ động tham gia giải quyết những vấn đề về môi trường, trong thời gian qua, Hội LHPN xã đã thực hiện có hiệu quả các hoạt động bảo vệ môi trường, thu hút được sự tham gia của đông đảo hội viên phụ nữ như: Tuyên truyền vận động hội viên thực hiện thu gom rác thải tập trung, hưởng ứng ngày môi trường thế giới tham gia vệ sinh các đoạn đường phụ nữ tự quản, trồng và chăm sóc các đoạn đường hoa tại các chi hội, hướng dẫn hội viên phân loại rác thải tại hộ gia đình. Các hoạt động của Hội đã góp phần quan trọng trong việc dần thay đổi nhận thức, hình thành thói quen tích cực, nếp sống văn minh trong công tác bảo vệ môi trường, góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại những hạn chế và xuất hiện những khó khăn, trong công tác tham gia bảo vệ môi trường của Hội như xử lý rác thải, chất thải chăn nuôi tại hộ gia đình chưa đảm bảo.
Do vậy thời gian qua Hội Phụ nữ xã đã phối hợp với Hội LHPN tỉnh Bắc Kạn tổ chức tập huấn cho hội viên phụ nữ, đại diện hộ gia đình tại 2 thôn Nà Sang, Nà Chá nhận diện và phân biệt rác thải hữu cơ, rác thải vô cơ, phương pháp phân loại rác, cách thức sử dụng chế phẩm sinh học E.M BOKASHI để khử mùi hôi thối của rác và xử lý rác thải thải hữu cơ thành nguồn phân bón cho cây trồng, cách thức khử mùi hôi của chuồng trại, xử lý rơm rạ thành phân hữu cơ…. cho 50 lượt hội viên; được hướng dẫn trực tiếp và biết cách thực hiện phân loại, xử lý rác hữu cơ tại nhà. Trong thời gian tới Hội LHPN xã tiếp tục triển khai đến 7 chi hội phụ nữ, phát 490 gói chế phẩm sinh học cho hội viên phụ nữ trên địa bàn xã. Đồng thời hướng dẫn hội viên và người dân biết cách sử dụng chế phẩm sinh học E.M BOKASHI vào mục đích gia đình mình (chăn nuôi, làm thức ăn chăn nuôi, khử mùi hôi thối chuồng trại, xử lý rơm rạ thành phân hữu cơ…)
                             Dưới đây là một số hình ảnh


                              Tác giả: Lê Thị Hiền – Chủ tịch Hội LHPN xã